20€

Kondičné Jazdy

800€

Kurz typu B

1300€

Rýchlokurz

Kurz prvej pomoci

Poskytujeme kurz prvej pomoci v našich priestoroch za príplatok 20€

Najbližšie kurzy

Začiatok nového kurzu 23.10.2023

VOĽNÝ TERMÍN - Je možné uhradiť sumu za kurz na 3 splátky.

Pre prihlásenie do kurzu si zvoľte jeden z voľných termínov:

    Prihlásenie do kurzu dňa (Nezáväzné)