20€

Kondičné Jazdy

770€

Kurz typu B

1300€

Rýchlokurz

Kurz prvej pomoci

Poskytujeme kurz prvej pomoci v našich priestoroch za príplatok 20€

Najbližšie kurzy

Pre prihlásenie do kurzu si zvoľte jeden z voľných termínov:

    Prihlásenie do kurzu dňa (Nezáväzné)

    Začiatok nového kurzu :
    07.12.2023 o 16:00, 17.01.2024 o 16:00.

    VOĽNÝ TERMÍN - Je možné uhradiť sumu za kurz na 3 splátky.